2007-03-07

روز جهانی زن

هشت مارس 17 اسفند ماه روز زن بر زنان مبارک
در سایت مهرانگیز کار خواندم ، جنبش زنان از بند 209 عبور خواهد کرد
خبر دستگیری زنان را لحظه به لحظه دنبال می کنم . تجمع آرامی که با خشونت جواب داده شد . اینان غافلند از اینکه خورشید از پشت ابرهای تیره روزنه ای به بیرون باز کرد و دیری نخواهد گذشت که این ابرها را کنار خواهد زد و همه روشنائی و گرمایش را حس خواهیم کرد . دیگر آن روز ترلانها کور نخواهند شد ، نیلوفرها شاهد تکه تکه شدن مادرشان نخواهند بود ، مادر زری و پری به درخت بسته نخواهند شد ، شب بوها به جرم نامه نگاری شکنجه نخواهد شد ، مرحمت ها قربانی افترا نخواهد شد ، صنم ها به جرم زائیدن دختر از خانه شان رانده نخواهند شد ، مهنازها در فراق فرزند نخواهند سوخت . نسترن ها از بیم دوری از فرزند سکوت نخواهند کرد.
دیگر آن زمان ما نصف مرد نیستیم ، گذرنامه مان به فرمان آقا شوهرها باطل نمی شود ، ما نیز حق طلاق داریم
آزادی و برابری حق مسلم ماست
...
مصاحبه من در هشتم مارس بین ساعت 9 تا 10 شب به وقت اروپای مرکزی با برنامه رادیو قاصدک به مناسبت روز جهانی زن

3 comments:

Sama said...

لاف ز برتری کم زن
سنگ برابرت هستیم
تیر به ما چه می‌باری؟
نیمه‌ی دیگرت هستیم

خالق این جهان ما را
واسطه کرد در خلقت؛
حرمت ما نگه می‌دار
خالق و مادرت هستیم
عزت و امن و آسایش
جمله ز لطف ما داری
از دل خود اگر پرسی
همدل و همسرت هستیم

حق‌طلبان همراهیم
زنده و شاد و برپاییم
گام بزن بیا با ما
ما، همه، یاورت هستیم
حق حیات کامل‌تر
گر چه به کام شیر اندر
مطلب ماست باور کن
طالب باورت هستیم

نظم جهان فردا را
همت و همدلی باید
دست به دست ما بسپر؛
یار دلاورت هستیم

"سیمین بهبهانی"

روز جهانی زن مبارک باد

Anonymous said...

Salam,I couldn't open the link for your interview, do you have another link to it?

Anonymous said...

سلام دوست عزیزی که به زبان انگلیسی نوشته اید . چشم آدرس را برایتان خواهم نوشت .
. لطفن به قسمت کامنت این آدرس کلیک کنید اونجا آذربایجان مارالی لینک داده فکر کنم بتونید گوش کنید .
شهربانو
http://gayagizi.blogspot.com/