2016-06-27

وبلاک های من


حدود ده سالی از عمر اینجا یعنی وبلاک زن متولد ماکو ، می گذرد. نمی توانم دل از این وبلاکهایم بکنم. روزنوشته هایم ، شعرلر – ترجمه لر ، آذربایجان ماهنی سؤزلری ، دستور زبانی که در بلاکفا نوشته ام ، تک تک پست هایشان را دوست دارم. چند روزی که کامپیوترم مشکل داشت و نمی توانستم به اینجاها سر بزنم دلم برایشان تنگ شده بود.
از آگوست سال 2014 به سایت قایاقیزی اسباب کشی کردم و این سایت را نیز دوست دارم. اینها همانند کلبه های کوچکی هستند که به من تعلق دارند.