2016-07-21

سیاه مشق های یک معلم - دفتر سوم نقد و بررسی کتاب

سیاه مشق های یک معلم - دفتر سوم

نقد و بررسی کتاب

چهار شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۲۰ ژوييه ۲۰۱۶

رضا اغنمی


سیاه مشق های یک معلم
دفتر سوم
نویسنده: شهربانو باقر موسوی
مجموعه داستان
چاپ نخست 1390
ناشر: اچ اند اس

کتاب شامل بیست داستان کوتاه و خواندنی ست هریک با مضموئی ویژه در زمینه های گوناگون، اما با نگاهی به شدت انتقادی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از زبان آموزگاری دلسوخته از هموطنان آذری زبان است. من درپیرانه سر هر آن زمان که با داستان های این بانوی فرهیخته سر وکار پیدا می کنم، خود را درمکتب مرحوم شیخ محمدحسین می بینم که سر بازار شیشه گرخانه تبریز با تنی چند ازهمسالانم پای روایت شیرین: «منت خدای را عز وجل . . .» نشسته ام و صدای زنگ دار مکتبدار درگوشم پیچده که عز وجل را کشیده گویان نگاه می کرد به دریچه کوچک سقف که ازپشت شیشه های گرد وغبارگرفته آن نوری رنگباخته به درون می تابد؛ ومن در دل نا آگاهِ بچگانه می پنداشنتم شیخ در جستجوی خدای عز وجل است که پشت دریچه وشناور در نورکدر پنهان. با حسرت نگاهش می کند واما، نمی بیند! و گفتارش را ادامه می دهد که . . . 
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=38634