2009-07-31

از رسانه ملی چه انتظاری دارید؟


اهری عزیز مرا به یک بازی دعوت کرده است. داشتم با خودم فکر می کردم که رسانه ملی چیست و وظایفش چه می تواند باشد ؟ یاد یک کمی قدیم افتادم. دانش آموزی به اسم نوبار داشتم. پدر نوبار هر روز صبح دخترش را سوار تاکسی بارش می کرد و به مدرسه می آورد . هنگام تاخیرشان ، پدر همراه دخترش در کلاس را می زد و عذرخواهی می کرد و می رفت. روزی از روزها دیدم که گونه نوبار کبود شده است. علت را پرسیدم .
گفت : « آقاجانمان ناخن گیر را به طرفم پرتاب کرد و ناخن گیر به صورتمان خورد و کبود شد. آخردیشب که آقاجانمان رادیو اسرائیل و عراق را گوش می کرد ، ما هم با داداش کوچکمان بازی می کردیم . می خواست ساکتمان کند که زد و صورتمان را کبود کرد
روز بعد از پدرش علت کتک خوردن نوبار را پرسیدم. مرد همان جوابی را داد که دخترش داده بود. اظهار کرد که داشت اخبار مهمی را در مورد ایران از رادیو اسرائیل گوش می کرد و هر چه از این دو بچه خواست که ساکت باشند گوششان بدهکار نشد که نشد. آخرش او هم ناخن گیر را که دم دستش بود به طرف بچه پرتاب کرد . حالا خدا را شکر که به چشم بچه نخورد. اگر به چشمش می خورد و خدای نکرده کور می شد و ... الی آخر.
گفتم :« حداقل خودتان می دانید مرتکب چه خطائی شدید . آن هم به خاطر گوش کردن به اخبار مغرضانه رادیو اسرائیل که هنگام پخش هر خبری یک من پیاز داغ و نعناع داغ روش می ریزد و تحویل شنونده می دهد. یا اخبار عراق که در حال جنگ هستیم و دشمن ماست و معلوم است چه اخباری تحویلمان می دهد.» دشمن دشمنه باشیوا دولانیم دئمز کی / دشمن که به دشمنش فدایت شوم نمی گوید که .
گفت :« صحیح می فرمائید . آن که رادیو عراق است بعضی وقتها بین اخبار اسرای جنگی ایران را جلوی میکروفن می آورد و آنها اسم و نام فامیلشان و شماره تلفن خانه شان را می گویند و من هم یادداشت می کنم و به شماره ها زنگ می زنم و خبر می دهم که بچه تان زنده است . نمی دانید چقدر خوشحال می شوند. البته بعضی ها باورشان نمی شود اما من مطمئن هستم ایرانیان دیگری نیز هستند که به اینها زنگ می زنند . کار ثوابتر از این سراغ دارید؟ البته بعضی از اسرا به این و آن فحش می دهند . خوب عذرشان موجه است . حضرت علی علیه السلام خودش فرموده وقتی دیدی فحش دادن به من جانت را نجات می دهد هزار دفعه فحش بده. آن هم که اسرائیل است خوب چه کار کنیم. رادیو و تلویزیون دولتی که خیلی از خبرها را نمی گوید حالا اسرائیل بیشتر وقتها خبرها را درست می گوید . چه کنیم دیگر ما پیاز و نعناع داغش را دور می ریزیم و به مابقی مخلفات توجه می کنیم. »رسانه ملی رسانه ای است که اخبار مملکت را چه مخالف چه موافق صحیح به گوش مردم برساند تا آنها مجبور به گوش کردن رسانه های مغرض نشوند. رسانه ملی رسانه ای است که اعتماد ملت اش را از هر قوم و نژاد و قبیله جلب کند. رسانه ملی رسانه ای است که رضایت شجریان را برای پخش صدایش جلب کند تا مردم ماه رمضان مجبور به گوش کردن ربنا از یوتیوب نشوند.
من نیز به رسم بازی نازخاتون و هاله و دخترهمسایه و امیریه و فروغ وزیتون و احمد سیف و مینو صابری و دیگر اهالی وبلاک شهر را دعوت به نوشتن در این مقوله می نمایم.
*
اهالی وبلاک شهر خیلی بهتر از این بنده حقیر در مورد رسانه ملی روایت کرده اند
دو مساله در باب رسانه ملی مهدی عبدلله زاده
رسانه‌ی ملّی و واقعیّت – امیرپویان شیوا
رسانه ملی خارج از کشور – نیک آهنگ کوثر

No comments: