2013-08-06

مولا علی
هدیه یا سوغاتی وسیله ای دوست داشتنی است که یکی با میل و علاقه به دیگری پیشکش می کند. از این هدیه خوشش آمده و دلش خواسته خواهر یا برادر یا دوستش نیز داشته باشد. اما در آداب و رسوم ما پس دادن هدیه یا نگرفتنش کاری غیر اخلاقی است. ما هدیه را می گیریم و نگاه می داریم . به دردمان هم نخورد خاطره ای خوش از زمانی است که با هدیه دهنده کنار هم بودیم و گل گفتیم و گل شنفتیم و یا با هم آشنا شدیم.  ما مثلی داریم که می گوییم بیک وئرن آتین دیشلرین سایمازلار / دندانهای اسب پیشکشی را نمی شمارند.

البته هر چه از دوست رسد نیکوست. من هم به پیروی از همین آداب و رسوم هدیه دوستم را پس ندادم و نگاهش داشته ام. البته علتش را خودش نیز می داند. هدیه کوپلن مولا علی است. با نخ و سوزن می دوزی و کاری زیبا از آب درمی آید. ما به اینگونه کارهای هنری می گوئیم ایینه ایله گور قازیر / یعنی با سوزن قبر می کند.

مولا علی که در این تصویر دیده می شود چهره ی عبوس مردی عرب است که شمشیر دوسرش را روی زانویش گذاشته و عکس گرقته است. گوئی که می خواهد نفس کش صدا بزند یا از گروهی زهر چشم بگیرد. هر چه تلاش کردم دوخت را شروع کنم ، دلم راضی نشد. مولا علی که من می شناسم مهربان است و به درد دل پیروانش گوش می کند و این چنین با تکبر و نگاه به سمتی چشم روی از دردمندان برنمی گرداند. مولائی که من می شناسم سمبل جوانمردی هاست. مولا علی این یاور نادیده ، برایم یک دنیا نیکی است که هر زمان صدایم را می شنود. بخصوص در شبهای قدر که به یادش دعا می خوانم.

بگذارید باورها با نکات مثبتشان در دل و جان ها باقی بماند.

پس باز بماند این هدیه داخل بقچه به عنوان یادگار از دوست عزیزم و بداند آنچه که پیشکشم کرده برایم همچون خاطره ای زیبا عزیز و محترم است.

2 comments:

امیلی دختر مهربان said...

سلام شهربانو عزیزم

فقط یک نویسنده چیره دست مثل خودتون که مطالبش بی نظیره می تواند درباره گوبلن مولا علی چنین نظری بدهد
شهربانو جان
این گوبلن های امامان حتی امام حسین هم همینطور هست
با دل پاکی که داری با اعتقادی که به مولا علی داری نتونستی ندوختی

علی یارت
التماس دعا
برای شفای مریض
می دونم که دعات قبول میشه

با سالگرد خواهرم به روزم

در شکست جام دل هیچ احتیاج بر سنگ نیست
این شقایق را نگاهی سرد پرپر می کند

بنفشه صبحدم افسرد باغبان گفتش
که بیگه از چمن افسرد ....زود روی نهفت
جواب داد که ما زود رفتنی بودیم

با سالگرد خواهرم اپم
به کلبه ام دعوتید
سپاس
یا حق

امیلی دختر مهربان said...

سلام شهربانو عزیزم

فقط یک نویسنده چیره دست مثل خودتون که مطالبش بی نظیره می تواند درباره گوبلن مولا علی چنین نظری بدهد
شهربانو جان
این گوبلن های امامان حتی امام حسین هم همینطور هست
با دل پاکی که داری با اعتقادی که به مولا علی داری نتونستی ندوختی

علی یارت
التماس دعا
برای شفای مریض
می دونم که دعات قبول میشه

با سالگرد خواهرم به روزم

در شکست جام دل هیچ احتیاج بر سنگ نیست
این شقایق را نگاهی سرد پرپر می کند

بنفشه صبحدم افسرد باغبان گفتش
که بیگه از چمن افسرد ....زود روی نهفت
جواب داد که ما زود رفتنی بودیم

با سالگرد خواهرم اپم
به کلبه ام دعوتید
سپاس
یا حق