2014-05-09

سوفی شول

سوفی شول در نهم ماه مای سال 1921 به دنیا آمد. او دانشجوی انقلابی  و فعال سیاسی و عضو گروه رز سفید بود. او و برادرش هانس شول هنگام پخش اعلامیه های ضد جنگ توسط گشتاپو دستگیر و شش روز بعد  ( در 22 فوریه سال 1943 ) هر دو محکوم به اعدام یا گیوتین شدند.  رز سقید نام گروه ضد فاشیست بود که بین سالهای 1940 تا 1943 فعالیت داشت. این گروه در دانشگاه مونیخ با پروفسور فلسفه « کورت هوبر » و پنج دانشجوی او  ( سوفی شول ، هانس شول ، الکساندر شرومل ، کریستف پروبست و ویلی گراف )  فعالیت می کرد.

No comments: