2014-04-05

بال : عسل

اول سال را با عسل شروع می کنم تا کامتان شیرین تر عسل باد.

بالی بارماغی اوزون اولان یئمز ، قیسمتی اولان یئیر/ عسل را کسی که انگشتش دراز است نمی خورد ، قسمت هر کسی باشد می خورد.
*
بال دئمک نن آغیز شیرین اولماز / با گفتن عسل دهان شیرین نمی شود.

*
بال توتان بارماق یالار - کسی که در کار عسل است انگشتش را می لیسد.

*

 این سه تا ضرب المثل هم هدیه ی سما نازنین

بالالی، بال یئمز
آدم بچه دار عسل نمی خورد
*
بال شیرین،بالا بالدان دا شیرین


عسل شیرین است ، فرزند از عسل هم شیرین تر
*
زحمت سیز بال دادانمازسان


بدون زحمت نمیتوانی عسل بخوری


نابرده رنج گنج میسر نمیشود


*

2 comments:

forough sabermoghaddam said...

سال نو مبارک عسل بانوی من. شهربانو نازنینم. برات سالی خوش آرزو میکنم که همواره آغوش مادرت را داشته باشی و دیگر عزیزانت را. دوستت دارم یه دنیا

سما said...

من این سه تا ضرب المثل یادم افتاد :
=> بالالی، بال یئمز
آدم بچه دار عسل نمی خورد

=> بال شیرین،بالا بالدان دا شیرین
عسل شیرین است ، فرزند از عسل هم شیرین تر

=>زحمت سیز بال دادانمازسان
بدون زحمت نمیتوانی عسل بخوری
"نابرده رنج گنج میسر نمیشود"