2014-03-03

بیر آتا سؤزو ائله بئله سی

 یک ضرب المثل همینطوری

ساغالار ال یاراسی ، یاندیرار دیل یاراسی
زخم ( ضرب و شتم ) بهبود می یابد. زخم زبان ( جان و دل را ) می سوزاند.

No comments: