2014-01-17

یارا سیزلار

عزیزیم یارا سیزلار 
عزیز م زخمم  می سوزد
اوخ ده یمیش یارا سیزلار 
تیر خورده و زخمم می سوزد
یارالینین دردیندن 
از سوزش دل زخم خورده
نه بیلسین یاراسیزلار؟
زخم نخورده ، چه می داند؟
*
منبع : بایاتی از ترانه ای در یوتیوب که ابراهیم تاتلی سس می خواند.

No comments: