2014-01-01

سال 2014

سال نوی میلادی بر همه مبارک. در این سال برای جهان صلح و آرامش و مهر و دوستی آرزو می کنم.
1 comment:

forough sabermoghaddam said...

قلبت پر نور بانو جانم