2013-01-12

ماجرای داماد کلاهبردار

چند روز پیش که با دوستان دور هم جمع شده و از این در و آن در صحبت می کردیم ، خبردار شدیم که دوست مان، پروین، دخترش را به خانه بخت فرستاده است. بعد پروین خانم با اب و تاب تمام، ماجرای دامادِ کلاهبردار را توضیح داد:

متن کامل  در مجله مرد روز

*

No comments: