2012-12-31

Das perfekte Promi-Dinner

"Das perfekte Promi-Dinner" vom 30.12.2012

Mehrzad Marashi - Ina Menzer - Julia Josten - Carlo von Tiedemann

"Das perfekte Promi-Dinner برنامه مسایقه آشپزی است که یکشنبه ها از ساعت هشت و ربع شب ، از کانال vox  پخش می شود. این برنامه چهارنفر شرکت کننده دارد . پیش غذا و غذای اصلی و دسر پخته و نوش جان می شود و شرکت کنندگان نسبت به طعم غذا و مهمانداری و تزئین شفره و غیره امتیاز می دهند. کسب کننده بیشترین امتیاز برنده اعلام می شود. شب سرگرم کنترل کانال بودم که بر جسب اتفاق مهرزاد مرعشی را سر میز شام دیدم و کنجکاو از این که غذای ایرانی اش مورد توجه خواهد بود یا نه. البته در کانال  vox  از روز دوشنبه الی جمعه مسابقه آشپزی است. معمولا در هر مسابقه هفتگی پنج نفر شرکت می کنند و هر روز یکی از آنها غذا می پزد و همان روز امتیاز می گیرد و جمعه امتیازها را بررسی می کنند و بیشترین امتیاز برنده اعلام می شود. در این برنامه ها بعضی اوقات ایرانی ها هم شرکت می کنند که امتیاز قابل توجهی کسب نمی کنند. تا جائی که یادم می آید جوانی ایرانی برای پیش غذا کوکوی سبزی انتخاب کرده بود. بقیه شرکت کنندگان گفتند که غذا خیلی سبز و در عین حال خشک بود. برای چلو کبابش نیز ایراد خشک بودن را گرفتند. 

مهرزاد مرعشی با کسب 29 امتیاز از سی امتیار برنده مسابقه آشپزی یکشنبه در کانال تلویزیون  voxشد.  

کشک بادمجون تزئینی زیبا و اشتها آور داشت. مهرزاد نان لواش هم آورد و به مهمانانش روش گذاشتن غذا لای نان و خوردنش را نیز یاد داد. 

زرشک پلو با مرغ و ته دیگشش هم عالی تزئین شده بود. مزه اش را هم پسندیدند.

شعله زردش با آن تزئین زیبایش که در سایت اسم دیگری برایش نوشته اند حرف نداشت. 

میز غذا و مهمان نوازی اش هم حرف نداشت. برای مهمانانش هم بدون موزیک و با آن صدای رسایش ترانه ای زیبا خواند.

*

No comments: