2012-12-12

به یاد زنده یاد احمد شاملو و کتاب کوچه اشاگر
اگر عروس مان کور و کچل نبود ، هیچ عیبی نداشت. در همه ی موارد به کار می رود . مثلا در مورد خانه و رانه نیز.
اگر مدرسه نمیشه ، بگذارش مکتب. طعنه ای است مردم آسان گیر را
اگر بخت ما بخت بود ، دست خر هم وایه خودش درخت بود. به مزاح در حسرت از شور بختی خود آرند.
اگر تخمه ی شور است ، اگر پسته ی کور است ، به ما ده که ضرور است. نهایت احتیاج و غنیمت شمردن فرصت .
اگر تو ختمی ، ما شب چله ایم . کنایه از هفت خط بودن و نهایت زیرکی.
اگر تو گز کنی نبری ، وجب کنی ندری ، نه آن کنی که باید ، نه آن شوی که شاید. در صورتی که کار درست انجام نشود به نتیجه ی مطلوب نمی رسد.
اگر دختر بگوزد صدا ندارد ، اگر عروس بگوزد دارامب دورومب . در اشاره به ناسازگاری سنتی مادرشوهر و عروس آرند.
اگر دست بدهی شانه نداری. کنایه از کسی که مورد محبت قرار گیرد و ناسپاسی کند.
اگر فیل در جنگل نبود گاومیش خیلی پز می داد. مترادف حوضی که ماهی ندارد قورباغه سپهسالار است.
اگر مردی برو از شهرداری یک پایان نامه بگیر. کنایه از کاری بسیار پردردسر.
کتاب کوچه احمد شاملو – با همکاری آیدا سرکیسیان

No comments: