2010-12-19

یک چند تایی لینک همینطوری

*
*
*
دنبال یکی از شعرهای آقای هالو گشتم و پیدا نکردم. بعضی ها توی وبلاکشان نوشته اند بدون این که نامی از شاعر ببرند.
فقط خودکار قرمز نیست اینجا

No comments: