2010-02-14

روز عشاق


والنتین یا سپندارمذگان یا روز عشاق یا سئوگیلی لر گونو مبارک

در ولایت ما شکلات با اشکال و رنگهای مختلف یا کارت پستال یا عروسکی با قلبی سرخ فام و سرانجام گلی خوشرنگ هدیه روز والنتین است. انارخاتون می گفت :« حالا دیگر در ایران بین بعضی زوج ها و عشاق هدیه والنتین جزئی ازآداب و رسوم شده است وعاشق مجبور است برای رضایت خاطر دلداده هدیه ای گرانبها بخرد و یک نوع چشم و هم چشمی رایج شده است. آرزو می کنم این رسم نو بنیان متوقف یا برچیده شود و روز عشاق را به اضطراب تبدیل نکند.»
هدیه وقتی یک شاخه گل یا کارت پستال یا شکلات و عروسکی کوچک است ، آدمی می داند که هدیه کننده با علاقه و از صمیم قلب خریده و با کمال میل تقدیم می کند. چنین هدیه ای بیشتر بر دل می نشیند.
*
این دوبیتی را دلتنگی های یک عمه فرستاده . فکر کنم شاعرش محمد زهری باشد
کبوترهای چاهی دسته دسته
به روی گنبد زرین نشسته
الا یا ضامن آهو غریبم
دلم را بی وفا یارم شکسته
آرزو می کنم دل هیچ کسی نشکند. همانگونه که
بیژن بیژنی می خواند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم محبت که آنجا
گدائی به شاهی مقابل نشیند
*

No comments: