2009-09-15

سرگذشت بورداتا آنجائی که به خاطر دارم ، بوردا مجله خیاطی با لباس های شیک و زیبا همراه با الگوهای آماده را دست آبجی بزرگ می دیدم. تابستان که می شد ، آبجی بزرگ هم همراه با دوستان و هم سن و سالانش دست به کار می شد. قدم اولشان خرید بوردای جدید و پارچه و نخ وکاغذ الگو و غیره بود . قدم دومشان جمع شدن در خانه هم و انتخاب مد و قدم سوم پیدا کردن الگو از داخل نقشه های بزرگ خط خطی و رنگارنگ بود. از راهنمای نقشه رنگ و خط چین و نقطه چین و غیره را پیدا می کردند و سپس به جان کاغذ الگو می افتادند و می بریدند و می دوختند . الحق والانصاف هم خوب از آب درمی آمد. یک زمانی ماکسی مد روز شد. عروسی پسرعمو بزرگ ، دخترها بوردا را جلویشان گذاشتند و مدل پیراهن شب ماکسی را انتخاب کرده دوختند. عروسی گذشت و دخترها به فکر عوض کردن مدل لباس افتادند. پسراهن را تا زیر زانو نشان کردند و با خط کش خیاطی علامت زدند و کوتاهش کردند. گفتند حالا پیراهنمان میدی شده است. دیگر از آن کوتاهترش نکردند. چون لباس مینی ژوپ از مد افتاده بود. این چنین بود که آبجی بزرگ و دوستانش در رشته خیاطی خود کفا شدند. اما خاله وسطی کلاس خیاطی رفت و روش درآوردن الگو را یاد گرفت .برای هر لباسی که از مشتری قبول می کرد ، الگو درمی آورد . چقدر کار داشت. به خاطر زحمتی که می کشید ، حیفش می آمد الگو ها را بعد از تمام شدن کار دور بیاندازد. اسم مشتری را می نوشت و کارش را تا و در گوشه ای بایگانی می کرد. گاهی وقتها می گفت : طراحان بوردا عجب زحمتی می کشند . نانشان حلال است به خدا. الحق کی چؤرک داشدان چیخیر / الحق که نان از سنگ بیرون می آید.
هفته قبل که همراه با انار خاتون به کتابخانه رفتم و داشتیم بوردا را نگاه می کردیم ، گفت : بوردا اسم یک زن است. طراح و صاحب کار این مجله زنی آلمانی به اسم بوردا است. به خانه که برگشتم توسط اینترنت به جستجوی بوردا پرداختم . خلاصه ای از سرگذشت بوردا را در اینجا و اینجا و اینجا یافتم.
*
آنه بوردا در 23 یولی سال 1909 در اوفن بورگ آلمان به دنیا آمد. پدر او پدرش کارگر لوکوموتیو رانی و مادرش خانه دار بود. آنه در مدرسه دیر درس خواند. او در سن 22 سالگی با دکتر فرانتس بوردا ازدواج کرد . حاصل این ازدواج سه فرزند پسر بود. در سال 1949 فرانتس بوردا انتشاراتی کوچک و ورشکسته بوردا را به آنه در قبال جبران خیانتی که به او کرده بود بخشید. در این انتشاراتی آنه مجله خیاطی بوردا را منتشر کرد. مجله ای که به خانه و دل دختران و زنان راه یافت.آنه بوردا 45 سال انتشاراتش را ادامه داد . در سن 85 سالگی بازنشسته شد و در سال 2005 در سن در سن 96 سالگی در زادگاهش درگذشت. اما در حقیقت او در اشتیاق دختران و زنان جوان ، در حرکت چرخ خیاطی ها و در پرنیان لباس عروسان زنده است.

No comments: